Direct phone number of our clinic:

+36 20 851 2171

If this number is busy please call our central reception number

+36 1 700 3930

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Árkád Dental (a továbbiakban: Szervezők) által szervezett játékra (a továbbiakban: Játék).

A Játék szervezője a : Árkád Dental Kft. (a továbbiakban: Lebonyolító, együttesen Szervezők) székhelye: 1106 Budapest, Örs vezér tere 25. II. em

 1. A Játékban résztvevő személyek
  A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
  A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
  A Szervező és Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.- § b (1) bek. 1pont; egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
 2. A Játék leírása
  A nyereményjátékban részt vesz - az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével - mindenki, aki, adatai megadásával és hozzászólása megírásával részvételi szándékát jelzi a Szervezőknek.
 3. A Játék időtartama
  A Játékban részt venni hozzászólás megírásával lehetséges.
  A játék kezdete: 2020. július 07. 13:00 óra.
  A játék vége: 2020. július 28. 20:00 óra.

  A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett hozzászólások érvénytelenek.
 4. Jelentkezés a Játékra
 5. A Játékra jelentkezni, abban részt venni a hozzászólás elküldésével lehetséges.
  A nyeremény - igénybe vehetőségéhez (átvételéhez) szükséges a pontos név, e-mailcím, telefonszám és település megadása.
  A Játékra történő jelentkezés kizárólag mindezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.
  FONTOS SZABÁLY: egy Játékos egy hozzászólással legfeljebb egyszer próbálkozhat.
  A Játékos a hozzászólás megírásával automatikusan elfogadja e Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.
 6. Nyeremény
  A nyereményjátékban 5 db fogfehérítést sorsolunk ki a hozzászóló játékosok között.
  A nyeremény készpénzre nem váltható, azonban átruházható igény esetén.
 7. Sorsolás: 2020. július 28. 20:00
 1. Nyertesek értesítése
  A nyertest Facebookon értesítjük nyereményéről, valamint a nyeremények átvételének idejéről és módjáról. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyertesnek adják át. A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják.
 2. A nyeremények átadása
  A nyereményt a Játék Szervezője a kiértesítésben megadott formában adja át a nyertesnek. A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Az át nem vett nyeremény vonatkozásában a Szervező újabb sorsolást tart és újabb pótnyertest hirdet ki.
 3. Adatkezelés
  A Játékosok a Játékban való részvétellel feltétel nélkül és automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy Személyes adatai (név, cím, e-mail cím) a Szervezők adatbázisába bekerüljenek kizárólag a sorsolás ideje alatt. Az adatszolgáltatás önkéntes. További marketing célú használatra az adatokat a Szervezők NEM használják fel. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info törvény) meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kezdeményezheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását is. A Szervező a személyes adatokat az Info törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.
 4. Felelősség kizárás
  A Szervezők kizárják a felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. A játék Szervezői fenntartják maguknak a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassák. A Szervezők a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatják. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőknek nem áll módjukban ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.
 5. Visszaélések kizárása
  Minden pályázó csak a saját Facebook profiljával és személyes adataival vehet részt a játékban, a csoportos szerveződés, megosztásos csalás a játékból való kizárást vonja maga után.) A Szervezők fenntartják a jogot, hogy vitás esetben kizárják a játékost a sorsolásból.
 6. Egyéb 
  A promóció nem a Facebook szervezésével vagy közreműködésével lett szervezve.
  A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép készítése esetén fényképét a Szervezők Facebook oldalukon nyilvánosságra hozzák.

  A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.
 7. Információkérés
 8. A játékkal kapcsolatos információk az alábbi e-mail címen kérhető: info@arkad-dental.hu

Kelt: Budapest, 2020. július 07.

 


Request a callback


Árkád Dental - Dental Practice

Our services

Our services

Please check our available services

More info
Our team

Our team

Our dental team provides professional help for your complaints

More info
Book an appointment

Book an appointment

I would like to book an appointment for a dental treatment or screening

More info
Contact us

Contact us

Please leave a message

More info